ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

комунікаційної Акції «Літо з Ципою»


1. Замовник та Організатор Акції.

1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого: 03110, м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

1.2. Організатором та Виконавцем Акції є ДП «Visage Advertising Limited» Адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська 31, ЄДРПОУ 23513972.

2. Мета проведення Акції.

2.1. Акція спрямована на популяризацію послуг Замовника серед користувачів мережі Facebook з метою залучення уваги та стимулювання споживчого попиту.

3. Період проведення Акції.

3.1. Загальний період проведення Акції: з 6 липня по 27 липня 2018 р. (включно), яка проводиться протягом наступних 3 х етапів ( далі – Етапи):
1 етап - з 10 год. 00 хв. 6 липня 2018 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2018 року;
2 етап – з 00 год. 00 хв. 11 липня 2018 року по 00 год. 00 хв. 17 липня 2018 року;
3 етап – з 00 год.00 хв. 18 липня 2018 року по 00 год. 00 хв. 25 липня 2018 року.

4. Місце проведення Акції.

4.1. Акція проводиться на сторінці https://www.facebook.com/kyivstar.

5. Учасники Акції.

5.1. Учасниками Акції можуть бути всі громадяни України, яким виповнилось 18 років, та які користуються соціальною мережею Facebook та виконали всі вимоги, необхідні для участі в Акції, зазначені в п. 6 цих Правил.

5.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь:
а) працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;
б) чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, які визначені, як працівники та представники Організатора, Замовника, Виконавця в цих Правилах;
в) особи, яким не виповнилось 18 років.
5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

6. Умови участі в Акції.

6.1. Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам п. 5 цих Правил, в період з 10 год. 00 хв. 6 липня по 00 год. 00 хв. 25 липня 2018 р. (включно) має виконати наступні дії:

  • зареєструватися або бути зареєстрованим в соціальній мережі Facebook
  • підписатися або бути підписаним на офіційну сторінку Замовника у Facebook - https://www.facebook.com/kyivstar;
  • перейти за посиланням https://summer.kyivstar.ua/ та ознайомитися з офіційними правилами Акції, (всі дії робляться за вказаним вище посиланням);
  • перейти на сторінку тесту «Літо з Ципою» на сайті за посиланням https://summer.kyivstar.ua/ та пройти тест.
  • поділитися результатами тесту на своїй обліковій сторінці в соціальній мережі www.facebook.com, стіна користувача має бути відкритою для всіх користувачів.

Серед тих Учасників, які поділяться результатами тесту на своїй сторінці в соціальній мережі www.facebook.com, буде визначено Переможців Акції через сайт www.random.org.

6.2. Учасники Акції повинні поділитися результатами тесту на своїй обліковій сторінці в соціальній мережі www.facebook.com протягом загального періоду проведення Акції визначеного в п.3 Правил.

Організатор Акції залишає за собою право видаляти коментарі Учасників Акції, які не відповідають умовам Акції або порушують моральні принципи та чинне законодавство України.

Не допускаються до участі в Акції Учасники, які поділяться результатами тесту на своїй сторінці в соціальній мережі www.facebook.com більше 3 (трьох) разів.

6.3. Оприлюднення переможців Акції відбувається після закінчення кожного періоду Етапу , а саме:
11 липня 2018, 18 липня 2018 року, 25 липня 2018 року.
Впродовж усього періоду Акції один Учасник Акції може стати переможцем в Акції лише один раз.

6.4. Особи, які не виконали всіх умов, зазначених у п. 6 цих Правил, не можуть взяти участі в Акції.

7. Заохочення Акції.

7.1. В межах Акції існує 3 ( три) види Заохочень(далі – Заохочення), загальна кількість Заохочень – 9 (дев’ять):

7.1.1. Заохочення №1 – 3( три) аудіо колонки JBL Clip 2 Red;

7.1.2. Заохочення №2 – 3 ( три) селфі монопод iOttie MiGo Mini Selfie Stick Black;

7.1.3. Заохочення №3 – 3 ( три) пари навушників Panasonic RP-TCM105E-W White.

7.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим матеріальним благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

7.3. Відповідальність Організатора та Замовника обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами.

8. Порядок визначення Учасників, які отримають право на здобуття Заохочення Акції.

8.1. Після закінчення кожного Етапу Акції, випадковим чином за допомогою сервісу www.random.org визначаються переможці, які отримують право на здобуття Заохочень.

Загальна кількість переможців Акції – 9 (дев’ять).

Переможець зі списку під номером 1 здобуває право на отримання Заохочення №1, Переможець зі списку під номером 2 здобуває право на отримання Заохочення №2, Переможець зі списку під номером 3 здобуває право на отримання Заохочення №3.

8.2. Оголошення переможців за результатами проведення кожного етапу відбудеться, відповідно:
1 етап - 11 липня 2018 року;
2 етап - 18 липня 2018 року;
3 етап - 25 липня 2018 року.

8.3. Організатор/Виконавець гарантують об`єктивність при визначенні переможців Акції. Рішення щодо такого Учасника Акції є остаточним й оскарженню не підлягає.

9. Умови та строки вручення Заохочень.

9.1. Період вручення Заохочень: протягом 30 днів з моменту визначення Переможця Акції.

9.2. Заохочення вручаються Учаснику особисто після визначення такого Учасника переможцем Акції згідно з п. 8 цих Правил та за умови виконання всіх умов зазначених у п.6.1 і дотримання ним інших умов цих Правил.

9.3. Після визначення результатів Акції згідно з пунктом 8 цих Правил Організатор публікує пост на сторінці Замовника у мережі Facebook зі списком переможців. Деталі отримання Заохочення надаються у приватних повідомленнях спільноти Замовника - www.facebook.com. У випадку, якщо переможець не відповідає на повідомлення більше 30 днів, з моменту надсилання повідомлення переможець – позбавляється права на отримання Заохочення та Заохочення переходить наступному Учаснику, якого обраного випадковим чином.

9.4. Переможці Акції мають право відмовитись від Заохочення та/або подарувати його іншій особі.

9.5. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.

9.6. З моменту отримання Заохочення, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує Заохочення Акції. Організатор та Замовник не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його отримання, за неможливість Учасника скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.

9.7. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Замовника (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, виплат або будь-яких інших компенсацій від Організатора та Замовника Акції.

9.8. Організатор та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції. Організатор та Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.9. Організатор та Замовник та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника та/або залучених ними третіх осіб.

9.10. Організатор та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

9.11. У випадку неможливості переможця Акції отримати Заохочення особисто, вважається, що Учасник відмовився від отримання такого Заохочення.

10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

10.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті Замовника https://www.kyivstar.ua/ та на сайті Активації - https://summer.kyivstar.ua/.

10.2. Інформування Учасників щодо старту Акції відбувається на офіційній сторінці компанії в Facebook.

10.3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 10.1 Правил, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередніми змінами/ доповненнями до цих Правил.

11. Інші умови

11.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, а також повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора або Замовника будь-якої компенсації.

11.2. Для отримання Заохочення, Учасник Акції має надати Організатору або Замовнику відповідну інформацію (в т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо)..

11.3. Переможці Акції своєю участю в Акції підтверджують, що вони надають свою згоду Організатору та Замовнику на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, наданих з метою отримання Заохочення, третім особам на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Організатор та Замовник не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).

11.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та Замовником.

11.5. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо вручення Заохочення переможцям Акції є Замовник.